Adviezen

Download – Ongevraagd advies WMO toezicht
Download
 – Advies m.b.t. Beleidsuitgangspunten Psychisch kwetsbare inwoners met een woon- én ondersteuningsbehoefte
Download – WMO Beleids- en uitvoeringsplan

Download – Voortzetten van het WerkSaam loket in Enkhuizen
Download – Afvalinzameling
Download – Doelgroepenvervoer
Download – Zorg voor de jeugd
Download – Woonlastenfonds
Download – Evaluatie resultaatgericht werken