Over ons

De Participatieraad is een onafhankelijke raad die meedenkt met de gemeente Enkhuizen en meekijkt naar de beleidsregels. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere zorg, hulp, werk en inkomen (WMO, jeugd- en participatiewet). Daarbij kun je denken aan voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur en bibliotheek, mantelzorg, ouderen, verwarde personen, WerkSaam, jeugd en sport.

Wij kijken naar wat er beter kan of wat anders zou kunnen. Steeds met het belang van de bewoners voor ogen. Onze aanbevelingen worden praktisch altijd overgenomen door de gemeente. Om onze taak goed uit te voeren moeten we weten wat er speelt in onze stad. Wil je iets met ons delen? Spreek ons aan of contact ons via participatieraadenkhuizen@gmail.com. Wij worden graag benaderd!

enter

Nel Rustenburg
Voorzitter

Ik ben mijn hele leven al sociaal bewogen geweest. Ik ben gepensioneerd, maar voor het vaderland wegleven past me niet. Ik wil iets betekenen. Zeker voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ik ben hoofd dienstverlening geweest bij de gemeente Enkhuizen en vanuit die functie was het mijn verantwoordelijkheid dat iedereen met vragen bij de juiste medewerker binnen de organisatie terechtkwam en er binnen de afgesproken termijn werd gereageerd.

Als adviesraad kijken wij met de ogen van de inwoners naar beleidsvoorstellen. Dat is onze kracht. We brengen een frisse blik mee, stellen vragen en geven verbetertips. 

Leonie de Groot
Penningmeester

Ik ben sinds 2021 lid van de participatieraad, en in het dagelijks leven werkzaam als CRM-consultant. Al vanaf mijn 16de ben ik altijd actief vrijwilliger geweest in diverse rollen, waaronder bestuurslid Jazz Festival Enkhuizen, bestuurslid Sport Beweegt! en voorzitter bij West Frisia. In de laatste functie ben ik betrokken geweest bij de fusie van de twee voetbalverenigingen.

Daarna zat mijn taak als voorzitter er, voor mijn gevoel, op en wilde ik graag iets anders doen binnen Enkhuizen. De Participatieraad is een uitdagende maatschappelijke rol waarin ik nog een klein beetje mijn draai moet vinden, maar waar ik mij wel zeer thuis voel. Binnen de raad probeer ik met mijn ‘bedrijfsleven-bril’ te kijken naar de sociale vraagstukken die voor ons liggen. Welke verbeteringen zien we daar voor de samenleving, en in mijn geval vooral voor de jeugd.

Kees Mos
Secretaris, Onderwijs

Mijn naam is Kees Mos, draai alweer een tijdje mee in de participatieraad en heb in het verleden de nodige ervaring opgedaan met 42 jaar onderwijs in o.a. de gemeenten Enkhuizen, Drechterland en Medemblik.

Verder was ik actief in verschillende schoolbesturen in de regio, de vakbond (AOB) en vluchtelingenwerk.

Persoonlijk heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat er goede, adequate zorg wordt verleend aan hen die dat nodig hebben.

De participatieraad komt graag in contact met Enkhuizers die op het gebied van het sociale domein te maken hebben met ongewenste effecten van het beleid. Uiteraard horen we ook graag waar het goed gaat.

We laten ons graag informeren en inspireren.

Anastasia Peridis
Ervaringsdeskundige, Algemeen lid

Ik ben Anastasia en ik ben sinds Juni 2023 lid van de Participatieraad Gemeente Enkhuizen. Verder ben ik Ervaringsdeskundige Trainster ik geef bewustwordingsproces trainingen aan mensen met een kwetsbaarheid.  

Ikzelf heb in het verleden diverse ervaringen gehad met zorg zoals Thuiszorg, GGZ Stichting Leviaan. 

Ook heb ik kennis en ervaringen van vrijwilligsters werkplekken en dagbestedingsplekken.  N.a.v. dit alles denk ik redelijk wat kennis en ervaring uit te kunnen dragen aan de inwoners van de gemeente Enkhuizen c.q. De Participatieraad van de gemeente Enkhuizen.  In mijn vrije tijd hou ik mij bezig met verzorging van dieren en sport ik regelmatig. 

Lydia van Marle-Reinstra
Algemeen lid

Ik ben Lydia van Marle en sinds eind 2022 lid van de Participatieraad. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als Toezichthouder Kinderopvang bij de GGD in Flevoland. Daarvoor heb ik jaren als locatiemanager van een kinderdagverblijf in hartje Enkhuizen gewerkt.

Ik woon met mijn man en drie kinderen in de binnenstad en probeer op verschillende manieren betrokken te zijn bij onderwijs, sport en het wonen in Enkhuizen. Zo loop ik mee met schoon Enkhuizen om met een groep vrijwilligers zwerfafval op te ruimen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen in Enkhuizen zoveel mogelijk mee kan doen in de samenleving.  Door zitting te nemen in de Participatieraad hoop ik hier, d.m.v. het geven van gevraagd en ongevraagd advies, aan bij te kunnen dragen. Hiervoor hebben we onze achterban nodig en daarom zal ik me ook bezig gaan houden met het opbouwen en onderhouden van ons netwerk.

Michel Sweerts
Algemeen lid

Ik ben Michel Sweerts en sinds 2023 lid van de Participatieraad. Na jarenlang gewerkt te hebben in de grafische industrie heb ik in 2016 de overstap gemaakt naar WerkSaam om als werkbegeleider op het leerwerkbedrijf print en digitalisering aan de slag te gaan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen op weg naar werk of op het werk. Vorig jaar april kreeg ik de kans bij Concern voor Werk in Lelystad om mij in dit mooie vak verder te ontwikkelen als Trajectbegeleider en ook als Accountmanager van het Werkgeversservicepunt op Urk.

Geboren en getogen in Enkhuizen wil ik iets betekenen voor de inwoners van Enkhuizen. Dat doe ik al als bestuurslid van De Baanbreker maar er valt genoeg te doen en te adviseren in onze mooie stad. Ik vind het belangrijk dat de inwoners worden gehoord op het gebied van het sociale domein zodat de Participatieraad gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan B&W en de gemeenteraad.

Mijn motto: vooruit is niet altijd rechtdoor.

Laura Basjes
Algemeen lid

Mijn naam is Laura Basjes en ik ben sinds september 2023 lid van de participatieraad. Ik ben werkzaam als wijkverpleegkundige en praktijkondersteuner ouderenzorg in Enkhuizen. 

 

Al sinds mijn 18e ben ik actief als vrijwilliger. Zo heb ik in Enkhuizen bijvoorbeeld gewerkt als Taalmaatje bij Taalhuis West-Friesland. 

 

Binnen de participatieraad probeer ik mee te denken over vraagstukken omtrent het sociaal domein. Ook probeer ik problemen/ vraagstukken omtrent maatschappelijke voorzieningen aan te kaarten en bespreekbaar te maken. Binnen de participatieraad streef ik naar verbetering en hoop ik waardevolle adviezen te kunnen geven op dit gebied!