Over ons

De Participatieraad is een onafhankelijke raad die meedenkt met de gemeente Enkhuizen en meekijkt naar de beleidsregels. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere zorg, hulp, werk en inkomen (WMO, jeugd- en participatiewet). Daarbij kun je denken aan voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur en bibliotheek, mantelzorg, ouderen, verwarde personen, WerkSaam, jeugd en sport.

Wij kijken naar wat er beter kan of wat anders zou kunnen. Steeds met het belang van de bewoners voor ogen. Onze aanbevelingen worden praktisch altijd overgenomen door de gemeente. Om onze taak goed uit te voeren moeten we weten wat er speelt in onze stad. Wil je iets met ons delen? Spreek ons aan of contact ons via participatieraadenkhuizen@gmail.com. Wij worden graag benaderd!

enter

Nel Rustenburg
Voorzitter

Ik ben mijn hele leven al sociaal bewogen geweest. Ik ben gepensioneerd, maar voor het vaderland wegleven past me niet. Ik wil iets betekenen. Zeker voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Ik ben hoofd dienstverlening geweest bij de gemeente Enkhuizen en vanuit die functie was het mijn verantwoordelijkheid dat iedereen met vragen bij de juiste medewerker binnen de organisatie terechtkwam en er binnen de afgesproken termijn werd gereageerd.

Als adviesraad kijken wij met de ogen van de inwoners naar beleidsvoorstellen. Dat is onze kracht. We brengen een frisse blik mee, stellen vragen en geven verbetertips. 

Frans Tetteroo
Penningmeester

Ik ben nu al ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam met zaden in Seed Valley. Mijn werk met de zaden heeft mij veel gebracht en daarom wilde ik in mijn vrije tijd wat anders gaan aanpakken. Met mijn levenservaring en perspectief, leek het mij goed om een bijdrage te gaan leveren aan de Enkhuizer gemeenschap door deelnemer te worden van de Participatieraad.

Ik heb de afgelopen 2,5 jaar als geen ander geleerd hoe complex het sociaal domein is en hoe belangrijk het is om de kwetsbare bewoners van Enkhuizen te helpen. Naast mijn rol in de participatieraad, ben ik vrijwilliger als secretaris bij Stichting de Baanbreker. Dit werk geeft mij een nog beter beeld wat er nodig is in het sociale domein van Enkhuizen.

Kees Mos
Secretaris, Onderwijs

Mijn naam is Kees Mos, draai inmiddels zo’n twee jaar mee in de participatieraad, en heb in het verleden de nodige ervaring opgedaan met 42 jaar onderwijs in o.a. Enkhuizen, Drechterland en Medemblik. Verder was ik actief in verschillende schoolbesturen in de regio, de vakbond (AOb) en vluchtelingenwerk. Persoonlijk heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat er goede, adequate zorg wordt verleend aan hen die dat nodig hebben.

De participatieraad komt graag in contact met Enkhuizers die op het gebied van het sociale domein te maken hebben met ongewenste effecten van het beleid. Uiteraard horen we ook graag waar het goed gaat. We laten ons graag informeren en inspireren.

Sam Verbeek
Cultuur, Onderwijs

Ik ben Sam Verbeek en sinds november 2020 lid van de Participatieraad Sociaal Domein Enkhuizen. Na mijn opleiding kwam ik in januari 1975, als 19-jarige diender bij de Rijkspolitiegroep Enkhuizen. In 1994 verschoof mijn werk van onze Haringstad, waar ik mentor was van de stagegroep, naar het Alkmaarse. Daar heb ik diverse leidinggevende functies vervult, tot mijn pensioen in maart 2021. Enkhuizen bleef al die tijd het warme bad, mijn thuisstad.

Als lid van de Participatieraad streef ik er naar dat door advisering via ons netwerk vanuit de bevolking van Enkhuizen, een steen bij te dragen aan een juiste en met name sociale besluitvorming door B&W en gemeenteraad.

Leonie de Groot
Jeugd

Ik ben sinds 2021 lid van de participatieraad, en in het dagelijks leven werkzaam als CRM-consultant. Al vanaf mijn 16de ben ik altijd actief vrijwilliger geweest in diverse rollen, waaronder bestuurslid Jazz Festival Enkhuizen, bestuurslid Sport Beweegt! en voorzitter bij West Frisia. In de laatste functie ben ik betrokken geweest bij de fusie van de twee voetbalverenigingen.

Daarna zat mijn taak als voorzitter er, voor mijn gevoel, op en wilde ik graag iets anders doen binnen Enkhuizen. De Participatieraad is een uitdagende maatschappelijke rol waarin ik nog een klein beetje mijn draai moet vinden, maar waar ik mij wel zeer thuis voel. Binnen de raad probeer ik met mijn ‘bedrijfsleven-bril’ te kijken naar de sociale vraagstukken die voor ons liggen. Welke verbeteringen zien we daar voor de samenleving, en in mijn geval vooral voor de jeugd.

Willem Galle
Participatie, WMO

Ik ben Willem Galle, in het dagelijkse leven werkzaam in de financiële dienstverlening en als vrijwilliger in het onderwijs aan kinderen met een niet-Nederlandstalige achtergrond (NT2).

De samenleving staat voor een groot aantal uitdagingen op het gebied van zorg, wonen, onderwijs. Enkhuizen verandert, we worden wat grijzer, we verwelkomen nieuwe Nederlanders. En we willen dat iedereen (zo lang mogelijk) participeert in die samenleving. Alles bij elkaar een grote opgave voor de gemeente Enkhuizen en haar burgers. Vanuit de Participatieraad wil ik graag helpen om deze opgave gerealiseerd te krijgen.